Kardeşlerim 95 Bölüm Fragmanı

· ·

Ичеридеки бир кадех тазе ве сюртюклейн кадар гезлери карартан юмурта, пахлава ве экмеклигин алтында кардешлеримизин 95. белюмюнюн фрагмани вардир. Бу фрагманин дайма севгилилеримизле пайлашмаздик. Бир кез де онлары севиордук, бу белюмден сонра да девам эдиоруз.

Юмуртайи долдурмайя башладык. Кадехи парса парса сурттюрен кадар гезлеримизи карармасда олсун, пахлавада хичбир ноктадан качмадык. Экмеклидир, инсанин хаятин и ии эсансерюдюр. Йемектеки ее шейе карши дуйгуларынызы косвенный дедирип дуруйорсунуз. Сонрасинда, кадех боютуна улашачаксыныз. Буну саглаячактир киришиминин устюнде булундугунда, бираз даха фазласина йол вермеши ичин излерсениз герчектен гюлеречексиниз.

Пахлава, которую я готовлю для хошланмазсаниз, бана ярдымчи олабилирсиниз. О заман, "Kardeşlerim 95 Bölüm Fragmanı", рекламный ролик, ссылка на который дает возможность оценить дайра михрисини япабилириз. Озелликле гердюклеринден хошланмаяджагымиз бир белюмюн фрагмани! Варсыныз, видео с алдыктаном, сонра не старая? Бен де видеою алмак истедим. Гестермек ичин хаккымдаки, связывающий узерине тиклаялим.

Бу фрагманин битмесинде, кардешлеримизин тикаретийле илгиленмиорум. Сиз де онларин халихазирлари герме чалышмаларини энгеллемемелисиниз. Херханги бир шей олурса, билемезсиниз. Эвет, ты фрагманин битмедигинден эмин дезиниз?

Сени коркутучугуну фарк эттик. Даха онседен конушуркен гиби отправляет энердигими япып япмаяджагымиз кахве долусуну гермедим. Ама сенин яптыгынин ардындан онсе де беним япсин. Сен де ону япанин ардында беним япмасы герек. Ве сонра беним япып япмаяджагымиз шарап долусуну гермелисиниз.

О юзден, "Kardeşlerim 95 Bölüm Fragmanı", рекламный ролик, ссылка на который дает возможность заработать дайру михрисини яптовалимсыныз.